Conéctate con Facebook

Agenda

Suscripción Boletín

Ficha detallada del recurso

Préstecs per finançar l'actiu circulant de les empreses culturals

DOTACIÓ: 3.000.000 euros

CONDICIONS

Import: mínim 40.000 euros - màxim 500.000 euros
Termini d'execució de l’activitat: 01/01/2011 - 30/06/2013
Termini d’amortització: 3 anys
Carència: 1 any, inclòs en el termini
Interès: Euríbor 6m+4%
Amortització: per terminis vençuts
Garanties: han de cobrir el 100%  del principal del préstec. S’instrumentarà en un aval bancari o en un aval d’una societat de garantia recíproca. El cost de l’aval serà a càrrec del beneficiari del préstec
Despeses: a compte del prestatari
Comissió d’obertura: 0,5% sobre l’import a formalitzar


PROCEDIMENT

Fins al 30 de juny de 2012
Presentar a l’ICEC la sol·licitud de l’informe d’elegibilitatFins al 30 de juliol de 2012
L’ICEC lliura a l’empresa l’informe d’elegibilitat

Fins al 30 d’octubre de 2012
L’empresa ha de portar a l’ICF l’informe d’elegibilitat, l’aval i la documentació que requereixi l'ICF

Fins al 31 de desembre de 2012
Es formalitza el contracte de préstec

Fins al 31 de març de 2013
L’ICF desemborsa el préstec a l’empresa

Dirección
Votos
0
Área
  • Genérico
Fecha de fin
31/03/2013
Tipo de convocatoria
Ayuda Pública
Comparte este recurso:
 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la navegación. Al pulsar sobre el botón continuar que se muestra en el margen derecho significa que das tu consentimiento a nuestra política de cookies.

Continuar