Conéctate con Facebook

Agenda

Suscripción Boletín

Ficha detallada del recurso

Préstecs per al finançament de les inversions en actius fixes de les empreses culturals

Préstecs per al finançament de les inversions en actius fixes de les empreses culturals


DOTACIÓ: 6.680.339 euros


CONDICIONS

Tipologies:
a. Inversions en ampliació de línies de negoci
b. Inversions en processos tecnològics i/o béns d’equipament per millorar la competitivitat
c. Inversions en processos de concentració empresarial
d. Inversions en actius immaterials
e. Inversions en processos de recerca, desenvolupament i innovació

Import: mínim 40.000 euros - màxim 1.000.000 d'euros
Termini d'execució de l’activitat: 01/01/2011 - 30/06/2012
Termini d’amortització: 7 anys
Carència: 2 anys, inclosos en el termini
Interès: Euríbor 6m+4%
Amortització: per terminis vençuts
Garanties: han de cobrir el 100%  del principal del préstec. S’instrumentarà en un aval bancari o en un aval d’una societat de garantia recíproca. El cost de l’aval anirà a càrrec del beneficiari del préstec.
Despeses: a compte del prestatari
Comissió d’obertura: 0,5% sobre l’import a formalitzar


PROCEDIMENT

Fins al 30 de juny de 2012
Presentar a l’ICEC la sol·licitud de l’informe d’elegibilitat

 

 • Sol·licitud d'informe d'elegibilitat [DOC, 382,5 KB.]

 • Fins al 30 de juliol de 2012
  L’ICEC lliura a l’empresa l’informe d’elegibilitat

  Fins al 30 d’octubre de 2012
  L’empresa ha de portar a l’ICF l’informe d’elegibilitat, l’aval i la documentació que requereixi l’ICF

  Fins al 31 de desembre de 2012
  Es formalitza el contracte de préstec

  Fins al 30 de juliol de 2013
  L’empresa ha d’acreditar a l’ICEC, mitjançant factures i, si escau, pagaments, la despesa que ha fet. Aquesta acreditació es realitzarà com a màxim 2 cops l’any i sempre que els prestataris acredtin un mínim del 25% de l’import de l’operació objecte del préstec.

  Fins al 30 de setembre de 2013
  L’ICF realitza el desemborsament , a mesura que l’ICEC autoritzi a l’ICF els desemborsaments parcials, un cop comprovada per l’ICEC l’acreditació de la inversió.


  Dirección
  Votos
  0
  Área
  • Genérico
  Fecha de fin
  30/09/2013
  Tipo de convocatoria
  Ayuda Pública
  Comparte este recurso:
   

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la navegación. Al pulsar sobre el botón continuar que se muestra en el margen derecho significa que das tu consentimiento a nuestra política de cookies.

  Continuar