Conéctate con Facebook

Agenda

Suscripción Boletín

Ficha detallada del recurso

Convocatoria para participar en el Fórum QUAM 2012

Hi ha una sèrie de pràctiques que posen en relació l'àmbit d’allò artístic, educatiu i de l'acció en l'espai social. Aquest tipus de pràctiques han estat incorporades en els espais institucionals, tant artístics com educatius. Les relacions entre ambdós (espais institucionals) poden estar basades en un espai de negociació que respon a la necessitat d'expandir els seus límits i a la voluntat de connectar amb el context social. Si el que es persegueix és introduir noves dinàmiques, les relacions entre institució art i institució educativa han de realitzar-se des de l'àmbit de la investigació, la producció i el debat, i no només des del de l'exhibició. Quan s'impulsen projectes que connecten l'esfera artística i l'educativa cal tenir en compte els objectius propis de cada àmbit, al mateix temps que els comuns. Diferents ritmes, diferents processos, diferents resultats poden, en un moment donat, sintetitzar, conceptualitzar i formalitzar experiències associades a ambdós. Maneres de fer que es multipliquen quan s'interrelacionen.

Objectius
En aquesta edició de la QUAM es vol impulsar l'anàlisi i el debat a partir de projectes que es duen a terme en l'àmbit de les pràctiques artístiques contemporànies i les pràctiques educatives. Algunes d'elles en relació directa amb la ciutadania a través de l'espai públic o el treball social aplicat a contextos i situacions temporals específiques. Conèixer i debatre sobre propostes creatives que cerquen la transdisciplinarietat entre els àmbits social, educatiu i artístic (cultural).

>Accedir a la convocatòria oberta per a participar en el FÒRUM QUAM 2012


Àmbits d'interès
- Projectes plantejats tant des dels àmbits educatius com els artístics que busquin implicacions conjuntes i se situïn en espais de porositat compartida.
- Treballs que combinen elements artístics i educatius que incideixen en l'espai públic, i que venen mitjançats per aspectes relacionals que s'estableixen entre individus, grups o comunitats (sociabilitat) i elements propis del lloc (simbòlics, històrics o temàtics).
- Projectes fonamentats en processos, que aspiren a establir relacions a mitjà o llarg termini amb el context en el qual s'activen, que produeixen valor simbòlic i que es creuen directament amb altres activitats que es duen a terme al lloc.
- Pràctiques que aspiren a socialitzar, és a dir, projectes oberts que poden ser reapropiats, reproduïts i reformulats.
- Casos d'estudi amb metodologies pedagògiques innovadores.
- Mirades interessades a obrir vies entre la institució artística, la institució educativa i la ciutadania, per promoure interaccions creatives.

Destinataris
Artistes, crítics d'art, educadors, pedagogs, investigadors socials, gestors o creadors interessats en la relació entre polítiques culturals, educatives i socials. També s'adreça a estudiants d'aquestes o altres disciplines que trobin en aquesta intersecció, un lloc d'interès comú.

Formes de participar
- Es pot participar inscrivint-se al FÒRUM per assistir a les jornades previstes per al 5 i 6 d'octubre de 2012. (En breu s'obrirà el formulari de preinscripció)
- Presentant un projecte o comunicació mitjançant la convocatòria oberta; els projectes seleccionats participaran juntament amb els de la resta de ponents

QUAM 2012 compta amb un grup de convidats que respondran amb ponències i projectes a les premisses plantejades per a aquesta edició.
María Acaso [rEDUvolución] + Elena Bartomeu / Tània Costa / Octavi Rofes [creativitat i realitat indexada] + Victoria Gil-Delgado / Diego del Pozo [pedagogies crítiques i pràctiques culturals - Las Lindes/CA2M] + Arturo / fito Rodríguez Bornaetxea [educació artística i acció política] + Montserrat Cortadellas / Jordi Martí Font [escola, supervivència i possibilitats] + Belén Sola [educació i acció cultural-DEAC-MUSAC] + José Luis González [arquitectura, patrimoni sociocultural i educació -Proxectoterra] + Oriol Fontdevila / Laurence Rassel / Linda Valdés [Prototips en codi obert- Fundació Antoni Tàpies] + AMASTÉ / Ricardo Antón [co-creació, autogestió, procomú] + Projectes i ponencies seleccionades en convocatòria oberta.


CONVOCATÒRIA OBERTA PER A PARTICIPAR AL FÒRUM QUAM 2012

ACVIC Centre d'Arts Contemporànies obre una convocatòria de projectes i comu

Dirección
Votos
0
Área
  • Genérico
Fecha de fin
16/09/2012
Tipo de convocatoria
Participación evento
Comparte este recurso:
 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la navegación. Al pulsar sobre el botón continuar que se muestra en el margen derecho significa que das tu consentimiento a nuestra política de cookies.

Continuar